banglaunited_group

Doelstelling

Bangla United is een initiatief van een aantal Bengaalse jongeren die zich inzetten om de cohesie binnen de 'Bengaalse Gemeenschap' in Nederland te versterken.

Missie

· Promoten van de Bengaalse cultuur

· Bevorderen van de integratie en participatie van de Bengalen in de Nederlandse maatschappij

· Versterken van de cohesie binnen de in Nederland woonachtige Bengaalse gemeenschap

Doelgroep

Tot de doelgroep behoren zowel jongeren als ouderen van de 'Bengaalse gemeenschap' en de omgeving.

Visie

Bangla United wil zich graag inzetten om de Bengaalse cultuur te promoten aan onze doelgroep. Onze missie proberen wij te verwezenlijken door evenementen te organiseren, met daarin activiteiten waarmee zowel de Bengaalse als de Nederlandse cultuur belicht wordt. Onze visie is: probeer te slagen in een maatschappij waarin je leeft, maar vergeet ondertussen niet waar je roots liggen.